d

Curriculum

Activitățile Grădiniței Iosif

Acestea sunt activitățile frontale. 

l

Educarea Limbajului

Matematică

Cunoașterea Mediului

Educație pentru societate

Activitați practice

Educație fizică

Educație plastică

z

Educație muzicală

Activități opționale

Acestea sunt activitățile opționale.

În lumea poveștilor și filmelor

Limba Engleză

Informatică

Atelierul de creație

Învata prin joc

Mai mult decat educatie

Ne dorim să devenim una din grădinițele de prestigiu din municipiul Galați, apreciată de preșcolari, de părinți și de comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, pentru asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate pentru asigurarea egalității șanselor tuturor preșcolarilor, pentru rezultatele deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea grădiniței în comunitatea locală și europeană.