Învăț azi ca să mă pot descurca mâine!

Grădinița Iosif

Grădinița cu Program Normal „Iosif” este acreditată conform Ordin MEN 5078/17.09.2013

Aruncă o privire

Viziune

Ne propunem să oferim copiilor de vârstă preșcolară un mediu sigur și un proces adecvat unei pregătiri holistice de calitate, pentru a-i ajuta să crească armonios și pentru a fi bine echipați pentru ciclul de învățământ care urmează grădiniței.”

 

Ne dorim să devenim una dintre grădinițele de prestigiu din municipiul Galați, apreciată de preșcolari, de părinți și de comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, pentru asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, pentru asigurarea egalității șanselor tuturor preșcolarilor, pentru rezultatele deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea grădiniței în comunitatea locală și europeană.

Misiune

Grădinița cu Program Normal „Iosif” este centrată pe promovarea valorilor și principiilor morale sănătoase, pe implicarea mai largă a comunității în viața grădiniței și pe extinderea serviciilor grădiniței pentru comunitate. Climatul educațional al grădiniței este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice, menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui preșcolar și egalitatea de șanse prin educație.

„Educatorii sunt pilonii educativi ai călătoriei educaționale timpurii a unui copil”

Educatoarele Noastre

Îndelungă răbdare, creativitate, pasiune, entuziasm molipsitor, experiență, dedicare, dar și o înțelegere profundă a modului în care trebuie să se dezvolte copiii – acestea sunt câteva din lucrurile care le caracterizează pe educatoarele grădiniței noastre.

Educatoarele cultivă un mediu sigur și stimulativ în care mințile copiilor să poată înflori, favorizând dezvoltarea pe plan social, emoțional, cognitiv și fizic prin activități bazate pe joc, lecții interactive, îndrumare, și altele… Ele țintesc punctele forte și interesele unice ale fiecărui copil, adaptându-și abordarea pentru a satisface diversele nevoi de învățare.

Lavinia Stan

Lavinia Stan

Educatoare

Are o mare dragoste față de copii și este atentă la emoțiile și problemele acestora, răbdătoare în rezolvarea conflictelor care se pot ivi între copii, fiind mereu atentă pentru a observa calitățile fiecărui copil și a le pune în evidență. Este recunoscută pentru dăruirea ei, fiind o fire calmă și de un optimism molipsitor, dar este mai ales un model moral pentru copii.
Față de părinți este deschisă și transparentă, comunicând prompt și în timp real progresele realizate de copil cât și orice schimbare în comportament, tratându-i pe toți imparțial, dar cu multă dragoste. Este implicată în viața fiecărui preșcolar, depunând efortul să cunoască detaliile esențiale pentru a contura un plan de acțiune personalizat. Înțelege și abordează diferențiat copiii, potrivit posibilităților individuale și ritmului propriu de dezvoltare.
Alexandra Nechita

Alexandra Nechita

Educatoare

Este gata să ofere afecțiune copiilor în orice situație, are capacitatea de a-i influenţa pe copii și de a le modela personalitatea, aflată în formare, prin exemplul propriu. Totodată este foarte creativă, un adevărat spirit deschis, cu un interes pentru nou şi pentru propria perfecţionare, foarte responsabilă și plină de bună dispoziție.
În relația cu părinții este tipul de educatoare care manifestă un interes aparte pentru cunoașterea copilului încă din mediul familial. Oferă chestionare pentru a-i cunoaște mai bine pe copii, pune întrebări și așteaptă răspunsuri sincere, toate acestea pentru a putea face tot ce-i stă în putere pentru dezvoltarea fiecărui copil.

Patricia Boingeanu

Patricia Boingeanu

Educatoare

O fire răbdătoare, creativă, caldă, iubitoare, dedicată, muncitoare, veselă și foarte empatică – așa este recunoscută Patricia (sau doamna Cici, cum îi spun copiii). Are o sensibilitate și atenție aparte cu privire la modul în care se desfășoară comunicarea între ea și copii, punând un mare preț pe dialogul cu ei. Precum colegele ei, poate fi lăudată pentru că interesul pe care îl manifestă în această meserie depășește granițele contractuale – ceea ce denotă o reală pasiune și pură iubire față de copii.
În relația cu părinții este o persoană comunicativă, deschisă la sugestii, care ține de fiecare dată cont de nevoile copilului în raport cu familia din care provine, pentru că știe cât de mult contează colaborarea părinte-copil-educator.

Un cuvânt

De la Manager

„Grădinița Iosif este locul în care ne-am dat cu încredere cele două fetițe, mai dinainte de a ajunge eu parte din această echipă de oameni minunați. Siguranța că ele sunt pe mâini bune, dar și calitatea educației ne-au convins.”

Între noi și copii se crează o relație frumoasă și sperăm ca toată dragostea și experiența pe care le investesc educatoarele să aibă un impact benefic în viața fiecărui copil – impact care să se vadă chiar și peste ani, atât într-un caracter deosebit, cât și în amintirea vie a unei copilării frumoase, la care am contribuit și noi, cei de la Grădinița Iosif, măcar puțin…

Cu devotament,
Șerban Claudiu Teofil

Proiecte derulate de Ministerul Educatiei