BLOG

Planul De Acțiune ,,împreună Vom Învinge!’’

 În această perioadă critică, în care și Grădinița “IOSIF” Galati și-a închis porțile pentru a limita răspândirea virusului COVID 19, dar și pentru a proteja preșcolarii, profesorii și familiile acestora, unitățile noastre, Grădinița “IOSIF” Galati și Grădinița “IOSIF” Pildești, județ Neamț, alături de Asociația Dascăli Emeriți Galati lansează planul de acțiune „ÎMPREUNĂ VOM ÎNVINGE!”.  În această perioadă critică, în care și Grădinița “IOSIF” Galati și-a închis porțile pentru a limita răspândirea virusului COVID 19, dar și pentru a proteja preșcolarii, profesorii și familiile acestora, unitățile noastre, Grădinița “IOSIF” Galati și Grădinița “IOSIF” Pildești, județ Neamț, alături de Asociația Dascăli Emeriți Galati lansează planul de acțiune „ÎMPREUNĂ VOM ÎNVINGE!”.

Acesta reprezintă și o modalitate prin intermediul căruia diferite materiale vor ajunge la preșcolarii din comunitățile/familiile dezavantajate direct sau online în cadrul blog-ului creat, unde fi postate activități-filmări susținute de cadrele didactice din unitate, cât și fișe lucru, exemple de povești, poezii, jocuri etc. ale directorului și coordonatorului unității, pe care părinții le pot descărca . Totodată vor fi abordate subiecte de interes pentru preșcolari și profesori, cu referire la perioada în care ne aflăm.

Astfel, începând cu data de 27 aprilie 2020, în urma identificării a două categorii de familii:

A. cele dezavantajate care nu au acces la internet prin intermediul unui telefon smart/ laptop/ calculator;

B. cele care au acces la internet prin intermediul unui telefon smart/ laptop/ calculator; se va implementa planul de acțiune, structurat pe două dintre scenariile posibile ale evoluției situației privind suspendarea cursurilor și conține măsuri și instrumente concrete de lucru la distanță pentru:

 1. Familii care nu au acces la tehnologie, respectiv laptop sau telefon performant cu internet.
  Pentru aceștia măsurile și instrumentele concrete de lucru la distanță constau în:
 2. Grădinița pune la dispoziția părinților un număr de telefon pentru exprimarea nevoilor materiale (lipsa imprimantei, a materialelor didactice ajutătoare în desfășurarea activităților) pe care aceștia le au în demersul pe care îl fac, către educația la distanță.
 3. Pachetul cu fișe și alte materiele vor fi ridicate de la unitatea școlară în fiecare zi de vineri pentru săptămâna următoare sau, la cerere, va fi trimis la domiciliul familiei.

B. Familii care au acces la tehnologie, respectiv laptop sau telefon performant cu internet. Măsurile și instrumente concrete de lucru la distanță:

 1. Lansează blog-ul ÎMPREUNĂ VOM ÎNVINGE!, unde sunt disponibile fișe de lucru/ povești/planșe/link-uri folosite de educatoare în predarea la distanță. Acest spațiu virtual va oferi sprijin constant și pentru cadrele didactice din unitate în familiarizarea și cu alte aplicații, platforme și software-uri educaționale.
 2. Organizarea de expoziții online și concursuri pe grupurile de facebook din cadrul fiecărei grupe din grădinițe. Preșcolarii vor primi diplome și medalii.
 3. Menținerea legăturii permanente dintre cadrele didactice și părinții grupei pe grupurile de WatsApp existente la nivel de grupă.
 4. Întâlnire pe platforma ZOOM o dată pe săptămână cu părinții de la grupă.
 5. Blog-ul pune la dispoziția părinților un formular pentru exprimarea părerilor, feed-back-urilor cât privește educația la distanță.
  Obiectivul final al acestui plan de acțiune este acela de a atrage și a coagula relațiile dintre părinți, preșcolari și educatoare, astfel încât să fie acoperite cât mai multe nevoi, într-un timp cât mai scurt.
  Pentru preșcolarii care din diferite motive nu pot participa la aceste activități, se vor elabora planuri de recuperare la reluarea cursurilor.

PREȘCOLARI
Idei de activități

 • jocuri de de cunoaștere mai bine a acestuia și a altor personae (Ghici cine e? etc.)
 • tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo, Statuile etc.);
 • vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice (Rățușca cea urâtă, Puiul, Frumoasa și Bestia etc.);
 • activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
 • activități pe baza soft-urilor destinate preșcolarilor;
 • activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante;
 • formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
 • organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
 • formarea de rutine prin activităţi similare.
 • Strategii de învățare
 • învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
 • tratarea diferențiată;
 • metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc. – adaptate);
 • învățarea prin cooperare cu părinții: în perechi, în echipă;
 • valorizarea activității în fiecare oră;
 • ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.

Resurse

 • folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (creioane, jetoane, planșe etc.);
 • mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;
 • mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);
 • jetoane cu imagini;
 • fișe cu scheme de fixare;
 • resurse educaționale deschise;
 • planșe tematice afișate permanent în clasă etc.
 • Evaluare
 • observarea sistematică a comportamentului;
 • evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);
 • autoevaluarea, dacă e cazul;
 • aprecieri verbale;
 • fișe de observare a comportamentului, a progresului.

Părinți
Idei de activități

consultări permanente cu părinții preșcolarului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a lui;

activități comune părinți-preșcolari (ateliere de lucru- Rama familiei etc.);

webinare pe platform ZOOM educatoare-părinți;

activități de genul Schimb de opinii etc.

Strategii de învățare

webinar

dezbateri

mese rotunde

expoziții

concursuri

Resurse

ppt-uri tematice

pliante/reviste/afișe informative online

tehnologii informatizate

umane: preoți, psihologi, consilieri școlari

Evaluare

observarea sistematică

chestionare

portofolii cu produsele activităților

Cadre didactice
Idei de activități

colaborarea cu coordonatorul grădiniței/consilierul educativ;

plan de acțiune comun cu celelalte educatoare din grădiniță;

chestionar pentru analiza nevoilor de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice;

webinare si sprijin constant pe blog cât privește activitățile online și platformele educaționale;

ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul platformei ZOOM

activități comune părinți-educatoare-preșcolari pe platform ZOOM (Copilul vostru-preșcolarul nostru)

predarea în echipă etc.

Strategii de învățare

mese rotunde

dezbateri

lucru în echipă online

Resurse

pliante/reviste/afișe informative

tehnologii informatizate

listă cu lucrări de specialitate

cadru normativ (Ordonanța de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, planuri județene de intervenție învățare online)

materiale didactice adecvate

Evaluare

chestionare

portofolii cu produsele activităților